093 8249 759

BẢNG THÔNG SỐ SIZE TRẺ EM CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU

THƯƠNG HIỆU: THE CHILDRENS PLACE/ JUMPING BEANS/OLD NAVY – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3XXS389 – 96 cm15 – 16 kg
4XS3-496 – 104 cm16 – 18 kg
5S4-5104 – 112 cm18 – 20 kg
6S5-6112 – 118 cm20 – 23 kg
7M6-7118 – 126 cm23 – 26 kg
8M7-8126 – 132 cm26 – 31 kg
10L8-9132 – 141 cm31 – 39 kg
12L9-10141 – 149 cm39 – 45 kg
14XL10-11149 – 156 cm45 – 50 kg
16XXL11-12156 – 163 cm50 – 54 kg
18*XXXL12-13163 – 166 cm54 – 57 kg
THƯƠNG HIỆU: THE CHILDRENS PLACE/ JUMPING BEANS/OLD NAVY – SIZE BÉ GÁI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
22T285 – 89 cm14 – 15 kg
3XXS389 – 96 cm15 – 16 kg
4XS3-496 – 104 cm16 – 18 kg
5S4-5104 – 112 cm18 – 20 kg
6S5-6112 – 118 cm20 – 23 kg
6X / 7M6-7118 – 128 cm23 – 26 kg
8M7-8128 – 133 cm26 – 29 kg
10L8-9133 – 140 cm29 – 34 kg
12L9-10140 – 147 cm34 – 39 kg
14XL10-11147 – 155 cm39 – 45 kg
16XXL11-12155 – 159cm45 – 49 kg

THƯƠNG HIỆU: OSHKOSH – SIZE BÉ TRAI
SIZEHEIGHTWEIGHT
393-99 cm14-15 kg
4102-108 cm15-18 kg
5108-114 cm18-20 kg
6114-124 cm20-23 kg
7124-130 cm23-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-46 kg
14150-160 cm46-51 kg
THƯƠNG HIỆU: OSHKOSH – SIZE BÉ GÁI
4102-108 cm15-18 kg
5108-114 cm18-20 kg
6114-121 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-44 kg
14150-160 cm44-50 kg

THƯƠNG HIỆU: CRAZY8 – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
2-3 (XXS)2-3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10-11 years152.5–157.5 cm44.5–50 kg
16 (XL)11+ years157.5–165 cm50–54.5 kg
THƯƠNG HIỆU: CRAZY8 – SIZE BÉ GÁI   
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
2-3 (XXS)2-3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg

THƯƠNG HIỆU: GYMBOREE – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3 (XXS)3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg
THƯƠNG HIỆU: GYMBOREE – SIZE BÉ GÁI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3 (XXS)3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg

THƯƠNG HIỆU: CARTERS – SIZE BÉ TRAI
SIZEHEIGHTWEIGHT
4102-108 cm16-18 kg
5102-108 cm18-20 kg
6114-122 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-45 kg
14151-156 cm46-50 kg
THƯƠNG HIỆU: CARTERS – SIZE BÉ GÁI
SIZEHEIGHTWEIGHT
4102-108 cm16-18 kg
5102-108 cm18-20 kg
6114-122 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-45 kg
14151-156 cm46-50 kg

🌼Lưu ý: các thương hiệu thời trang khác chưa cập nhật bảng thông số size tại đây, quý khách có thể tham chiếu bảng size của thương hiệu The Childrens Place để chọn size cho bé, vì thông số size của các hãng thời trang thường tương đương nhau.