093 8249 759

BẢNG THÔNG SỐ SIZE TRẺ EM CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU

THƯƠNG HIỆU: THE CHILDRENS PLACE/ JUMPING BEANS/OLD NAVY – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3XXS389 – 96 cm15 – 16 kg
4XS3-496 – 104 cm16 – 18 kg
5S4-5104 – 112 cm18 – 20 kg
6S5-6112 – 118 cm20 – 23 kg
7M6-7118 – 126 cm23 – 26 kg
8M7-8126 – 132 cm26 – 31 kg
10L8-9132 – 141 cm31 – 39 kg
12L9-10141 – 149 cm39 – 45 kg
14XL10-11149 – 156 cm45 – 50 kg
16XXL11-12156 – 163 cm50 – 54 kg
18*XXXL12-13163 – 166 cm54 – 57 kg
THƯƠNG HIỆU: THE CHILDRENS PLACE/ JUMPING BEANS/OLD NAVY – SIZE BÉ GÁI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
22T285 – 89 cm14 – 15 kg
3XXS389 – 96 cm15 – 16 kg
4XS3-496 – 104 cm16 – 18 kg
5S4-5104 – 112 cm18 – 20 kg
6S5-6112 – 118 cm20 – 23 kg
6X / 7M6-7118 – 128 cm23 – 26 kg
8M7-8128 – 133 cm26 – 29 kg
10L8-9133 – 140 cm29 – 34 kg
12L9-10140 – 147 cm34 – 39 kg
14XL10-11147 – 155 cm39 – 45 kg
16XXL11-12155 – 159cm45 – 49 kg

THƯƠNG HIỆU: OSHKOSH – SIZE BÉ TRAI
SIZEHEIGHTWEIGHT
393-99 cm14-15 kg
4102-108 cm15-18 kg
5108-114 cm18-20 kg
6114-124 cm20-23 kg
7124-130 cm23-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-46 kg
14150-160 cm46-51 kg
THƯƠNG HIỆU: OSHKOSH – SIZE BÉ GÁI
4102-108 cm15-18 kg
5108-114 cm18-20 kg
6114-121 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-44 kg
14150-160 cm44-50 kg

THƯƠNG HIỆU: CRAZY8 – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
2-3 (XXS)2-3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10-11 years152.5–157.5 cm44.5–50 kg
16 (XL)11+ years157.5–165 cm50–54.5 kg
THƯƠNG HIỆU: CRAZY8 – SIZE BÉ GÁI   
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
2-3 (XXS)2-3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg

THƯƠNG HIỆU: GYMBOREE – SIZE BÉ TRAI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3 (XXS)3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg
THƯƠNG HIỆU: GYMBOREE – SIZE BÉ GÁI
SIZEAGEHEIGHTWEIGHT
3 (XXS)3 years91.5–99 cm15–16.5 kg
4 (XS)4 years99–106.5 cm16.5–18 kg
5 (S)4–5 years106.5–114.5 cm18–20 kg
6 (S)5–6 years114.5–122 cm20–23.5 kg
7 (M)6–7 years122–129.5 cm23.5–28 kg
8 (M)7–8 years129.5–137 cm28–33.5 kg
10 (L)8–9 years137–147.5 cm33.5–39 kg
12 (L)9–10 years147.5–152.5 cm39–44.5 kg
14 (XL)10+ years152.5–157.5 cm44.5–50 kg

THƯƠNG HIỆU: CARTERS – SIZE BÉ TRAI
SIZEHEIGHTWEIGHT
4102-108 cm16-18 kg
5102-108 cm18-20 kg
6114-122 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-45 kg
14151-156 cm46-50 kg
THƯƠNG HIỆU: CARTERS – SIZE BÉ GÁI
SIZEHEIGHTWEIGHT
4102-108 cm16-18 kg
5102-108 cm18-20 kg
6114-122 cm20-22 kg
6X122-124 cm22-24 kg
7124-130 cm24-27 kg
8130-137 cm27-32 kg
10137-142 cm32-40 kg
12142-150 cm40-45 kg
14151-156 cm46-50 kg

.