093 8249 759

  • Cước vận chuyển:

+ Nội TP.Hồ Chí Minh: 20.000 VNĐ

+ Tỉnh, Thành Phố khác: 30.000 VNĐ

🌻Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 500.000VNĐ trở lên

(Riêng TP.HCM miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 300.000Đ)

  • Thời gian vận chuyển:

+ Nội TP Hồ Chí Minh: từ 2-> 3 ngày ( không tính chủ nhật và ngày lễ)

+ Tỉnh, Thành Phố khác: từ 2->5 ngày ( không tính chủ nhật và ngày lễ)